Eye-Fi

Định nghĩa Eye-Fi là gì?

Eye-FiEye-Fi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Eye-Fi – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thẻ nhớ Eye-Fi và các thiết bị cho phép không dây
truyền tải hình ảnh hoặc dữ liệu khác từ một thiết bị camera. Thuật ngữ Eye-Fi
cũng dùng để mô tả các công ty cùng tên sản xuất các loại
thẻ và các thiết bị truyền thông.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với một thẻ Eye-Fi, ai đó có thể bấm vào một hình ảnh trên một máy ảnh kỹ thuật số và gửi nó không dây với một máy tính xách tay, tablet hay smartphone. giải quyết điều này là một vấn đề quan trọng trong thiết bị điện tử tiêu dùng: trước đây, người dùng đã phải treo lên dây cáp USB hoặc thể chất chèn thẻ thông minh vào cổng máy tính để có được những hình ảnh mà họ cần để đi. Đây là một phần, tại sao điện thoại thông minh bắt đầu để tiếp nhận như máy ảnh – vì gánh nặng đáng kể của việc di chuyển camera media từ máy ảnh đến các thiết bị truyền dữ liệu.

What is the Eye-Fi? – Definition

Eye-Fi memory cards and devices allow for the wireless
transmission of pictures or other data from a camera device. The term Eye-Fi is
also used to describe the company of the same name that produces these types of
cards and media devices.

Understanding the Eye-Fi

With an Eye-Fi card, someone can click a picture on a digital camera and send it wirelessly to a laptop, tablet or smartphone. This solves an important problem in consumer electronics: previously, users had to hang onto USB cables or physically insert smart cards into computer ports to get the images where they needed to go. This is, in part, why smartphones started to take over as cameras – because of the significant burden of moving camera media from the camera to data transmission devices.

Thuật ngữ liên quan

  • Wi-Fi Alliance
  • Smart Card
  • Media
  • Chip
  • Digital Camera
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x
  • IEEE 802.1X

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm