Fat cat

Định nghĩa Fat cat là gì?

Fat catMèo béo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fat cat – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. ngữ chính trị dùng để mô tả một nhà tài trợ chiến dịch giàu có.

Definition – What does Fat cat mean

1. Political terminology used to describe a wealthy campaign donor.

Source: ? Business Dictionary