FCF File

? Cách mở file .FCF? Những phần mềm mở file .FCF và sửa file lỗi. Convert Text FCF file sang định dạng khác.

.FCF File Extension

   

File name FCF File
File Type Final Draft Converter File
Nhà phát triển Final Draft
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .FCF là file gì?

FCF là Text Files – Final Draft Converter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Final Draft.

Tài liệu đã xuất bởi Dự thảo cuối cùng, một ứng dụng viết kịch bản sử dụng cho các tác giả của bộ phim, truyền hình, và các kịch bản màn hình chơi; tiết kiệm các tài liệu trong một định dạng văn bản đơn giản với một ngôn ngữ đánh dấu đơn giản; thường được sử dụng như một định dạng trao đổi với các công cụ viết kịch bản khác.

What is a FCF file?

Document exported by Final Draft, a screenwriting application used for authoring movie, TV, and screen play scripts; saves the document in a plain text format with a simple markup language; often used as an interchange format with other screenwriting tools.

Cách mở .FCF file

Để mở file .FCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCF do người dùng đóng góp.

  • Final Draft
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Flowcode Application
  • Flowcode
  • Flowcode for PICmicros
  • Flowcode for PICmicros

Chuyển đổi file .FCF

File .FCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.