FHF File

? Cách mở file .FHF? Những phần mềm mở file .FHF và sửa file lỗi. Convert Binary FHF file sang định dạng khác.

.FHF File Extension

   

File name FHF File
File Type Free Hide Folder Backup File
Nhà phát triển Cleanersoft Software
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FHF là file gì?

FHF là Backup Files – Free Hide Folder Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cleanersoft Software.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Free Hide Folder, một chương trình được sử dụng để che giấu các thư mục trong Windows; lưu bản sao lưu danh sách của tất cả các thư mục người dùng đã chọn để ẩn; có thể được sử dụng để khôi phục lại tất cả các thư mục đã được ẩn sau khi mở ra.

What is a FHF file?

Backup file created by Free Hide Folder, a program used for hiding folders in Windows; saves a backup listing of all folders the user has chosen to hide; can be used to restore all folders that have been hidden after opened.

Cách mở .FHF file

Để mở file .FHF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FHF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FHF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FHF do người dùng đóng góp.

  • Cleanersoft Free Hide Folder
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FHF

File .FHF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.