Folio

Định nghĩa Folio là gì?

FolioSố trang của sách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Folio – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Số trang trong tài liệu.

Definition – What does Folio mean

1. General: Number of pages in a document.

Source: ? Business Dictionary