Font Case

Định nghĩa Font Case là gì?

Font CaseFont Trường hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Font Case – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

trường hợp phông chữ mô tả cách nhân vật được vốn hóa trong một từ hoặc cụm từ. “Font” đề cập đến các kiểu chữ dùng để hiển thị các chữ cái, trong khi “vụ án” đề cập đến giá trị vốn hóa của mỗi chữ cái. Sau đây là ví dụ về trường hợp phông chữ khác nhau, hiển thị theo phong cách tương ứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Font Case? – Definition

Font case describes how characters are capitalized within a word or phrase. “Font” refers to the typeface used to display the letters, while “case” refers to the capitalization of each letter. The following are examples of different font cases, displayed in the corresponding style.

Understanding the Font Case

Thuật ngữ liên quan

  • Font
  • Footer

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm