Footnotes

Định nghĩa Footnotes là gì?

FootnotesChú thích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Footnotes – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ghi chú được in ở dưới cùng của trang tương tự mà trên đó các điểm tham chiếu xuất hiện.

Definition – What does Footnotes mean

Endnotes printed at the bottom of the same page on which the referenced points appear.

Source: ? Business Dictionary