FSE File

? Cách mở file .FSE? Những phần mềm mở file .FSE và sửa file lỗi. Convert N/A FSE file sang định dạng khác.

.FSE File Extension

   

File name FSE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FSE là file gì?

FSE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FSE file

Để mở file .FSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSE do người dùng đóng góp.

  • EasyMP Slide Converter
  • EasyMP Slide Converter Ver.1.10
  • EasyMP Slide Converter Ver.1.10
  • Best Folder Encryptor
  • Vega5

Chuyển đổi file .FSE

File .FSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.