FUK File

? Cách mở file .FUK? Những phần mềm mở file .FUK và sửa file lỗi. Convert N/A FUK file sang định dạng khác.

.FUK File Extension

   

File name FUK File
File Type Postal 2 Map File
Nhà phát triển Running With Scissors
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (19 Bình chọn)

File .FUK là file gì?

FUK là Game Files – Postal 2 Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Running With Scissors.

Tập tin được tạo ra cho Postal 2, một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất gồm có một “thế giới sống” nơi sẽ chọn nhân vật chính để có những lựa chọn tốt hay xấu; chứa một bản đồ tham chiếu trong gameplay; bản đồ bao gồm các phần khác nhau của cách bố trí thành phố Paradise, AZ rằng nhân vật bạn khám phá từng ngày trong tuần.

What is a FUK file?

File created for Postal 2, a first-person shooter game featuring a “living world” where the main character chooses to make good or bad choices; contains a map referenced during gameplay; maps include different parts of the Paradise, AZ city layout that the character explores each day of the week.

Cách mở .FUK file

Để mở file .FUK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FUK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FUK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FUK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FUK

File .FUK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.