GFD File

? Cách mở file .GFD? Những phần mềm mở file .GFD và sửa file lỗi. Convert N/A GFD file sang định dạng khác.

.GFD File Extension

   

File name GFD File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GFD là file gì?

GFD là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GFD file

Để mở file .GFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFD do người dùng đóng góp.

  • GUI for dvdauthor
  • Gillware File Viewer
  • Gillware File Viewer
  • GraFit data fitting and graphing application
  • GSfx Wizard
  • Gadwin GeForms
  • Gadwin GeForms

Chuyển đổi file .GFD

File .GFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.