GNU GRUB

Định nghĩa GNU GRUB là gì?

GNU GRUBGNU GRUB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GNU GRUB – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

GNU GRUB, viết tắt cho GNU GRAND Unified Bootloader, là một bộ nạp khởi động gói từ một phần mềm miễn phí, dự án hợp tác hàng loạt (September 1983) bởi Richard Stallman của MIT. GNU GRUB cung cấp cho người dùng một sự lựa chọn để khởi động trong bất kỳ một trong nhiều hệ điều hành trên một hệ thống máy tính, cộng với viết trình tự khởi động mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tính năng GNU GRUB bao gồm:

What is the GNU GRUB? – Definition

GNU GRUB, an abbreviation for GNU GRand Unified Bootloader, is a boot loader package from a free software, mass collaboration project (September 1983) by Richard Stallman of MIT. GNU GRUB provides the user with a choice to boot in any one of multiple OSs on a computer system, plus write new boot sequences.

Understanding the GNU GRUB

GNU GRUB features include:

Thuật ngữ liên quan

  • Boot Loader
  • Boot Sequence
  • Hard Reboot
  • Linux
  • GNU General Public License (GPL)
  • GNU
  • Boot Sector
  • Master Boot Record (MBR)
  • Dual Boot
  • Autonomic Computing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm