HMI File

? Cách mở file .HMI? Những phần mềm mở file .HMI và sửa file lỗi. Convert N/A HMI file sang định dạng khác.

.HMI File Extension

   

File name HMI File
File Type HMI Audio File
Nhà phát triển Human Machine Interfaces
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .HMI là file gì?

HMI là Audio Files – HMI Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Human Machine Interfaces.

Tập tin âm thanh được tạo ra trong định dạng Human Machine Interfaces (HMI), mà là tương tự như MIDI; được sử dụng bởi các trò chơi video cũ hơn như Carmageddon, Hover và The Terminator: Skynet; bây giờ là một dạng lỗi thời nhưng vẫn có thể được chơi bởi một số người chơi âm thanh MIDI.

What is a HMI file?

Audio file created in the Human Machine Interfaces (HMI) format, which is similar to MIDI; used by older video games such as Carmageddon, Hover, and The Terminator: SkyNET; now an obsolete format but can still be played by some MIDI audio players.

Cách mở .HMI file

Để mở file .HMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMI do người dùng đóng góp.

  • SIMATIC WinCC flexible
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • INFILINK HMI
  • prj1
  • foobar2000
  • foobar2000

Chuyển đổi file .HMI

File .HMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.