honestech VHS to DVD

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download honestech VHS to DVD – NA

Phần mềm honestech VHS to DVD

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

honestech VHS to DVD là phần mềm gì?

honestech VHS to DVD là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của honestech VHS to DVD là Version NA (cập nhật NA)

Honestech VHS to DVD là một nền tảng được sử dụng chủ yếu để ghi lại video analog dưới dạng một thiết bị USB chụp. Trong số các đoạn video tương tự các phần mềm hoạt động trên là VHS-C, HI-8, VHS, và 8mm. Các video có thể được ghi DVD. Nó có hai phiên bản khác nhau – một trên Beginner Mode và khác vào Advanced Mode.honestech VHS sang DVD được trang bị với các tính năng mà sẽ cho phép người dùng video chuyển từ băng hình được sử dụng để DVDS, cũng như máy nghe nhạc iPod và PSP. Ghi âm lưu bằng băng và LP tương tự như vậy có thể được đốt cháy và lưu vào đĩa CD âm thanh. Nền tảng này cũng có thể được sử dụng với các ứng dụng khác như Firewire Input hoặc một máy ghi DVD được gọi là Set-Top.

What is honestech VHS to DVD?

honestech VHS to DVD is a platform that is used mainly to record analog videos in the form of a USB Capturing Device. Among the analog videos the software works on are VHS-C, HI-8, VHS, and 8mm. The videos can be burned to DVDs. It comes in two different versions – one on Beginner Mode and the other on Advanced Mode.honestech VHS to DVD is equipped with features that will enable users to transfer videos from used videotapes to DVDS, as well as to iPods and PSPs. Audio recording saved using tapes and LPs can likewise be burned and saved to audio CDs. This platform can also be used with other applications such as Firewire Input or a DVD recorder called Set-Top.

Các loại file được mở bởi honestech VHS to DVD

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm honestech VHS to DVD có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ILJ

Download honestech VHS to DVD

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg