Host-Based Firewall

Định nghĩa Host-Based Firewall là gì?

Host-Based FirewallHost-based Firewall. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Host-Based Firewall – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bức tường lửa dựa trên máy chủ là một phần mềm tường lửa chạy trên một máy tính cá nhân hoặc thiết bị kết nối với mạng. Những loại tường lửa là một cách kỹ lưỡng để bảo vệ các host cá nhân từ virus và phần mềm độc hại, và để kiểm soát sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng gây hại trên toàn mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số công ty sử dụng tường lửa dựa trên máy chủ ngoài tường lửa chu vi-có trụ sở tại để tăng cường an ninh nội bộ. Ví dụ, một số các cuộc tấn công phần mềm độc hại có thể vượt qua một bức tường lửa vành đai có thể được dừng lại ở các thiết bị cá nhân hoặc máy trạm, sử dụng một tường lửa dựa trên máy chủ.

What is the Host-Based Firewall? – Definition

A host-based firewall is a piece of firewall software that runs on an individual computer or device connected to a network. These types of firewalls are a granular way to protect the individual hosts from viruses and malware, and to control the spread of these harmful infections throughout the network.

Understanding the Host-Based Firewall

Some companies use host-based firewalls in addition to perimeter-based firewalls in order to enhance internal security. For example, some of the malware attacks that may get past a perimeter firewall can be stopped at the individual device or workstation, using a host-based firewall.

Thuật ngữ liên quan

  • Firewall
  • Network Security
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm