HUB File

? Cách mở file .HUB? Những phần mềm mở file .HUB và sửa file lỗi. Convert N/A HUB file sang định dạng khác.

.HUB File Extension

   

File name HUB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HUB là file gì?

HUB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HUB file

Để mở file .HUB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HUB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HUB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HUB do người dùng đóng góp.

  • Star Information and Planning System

Chuyển đổi file .HUB

File .HUB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.