ICML File

? Cách mở file .ICML? Những phần mềm mở file .ICML và sửa file lỗi. Convert Binary ICML file sang định dạng khác.

.ICML File Extension

   

File name ICML File
File Type InCopy Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (8 Bình chọn)

File .ICML là file gì?

ICML là Page Layout Files – InCopy Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một ICML là một tài liệu được tạo ra bởi InCopy, một văn bản chuyên nghiệp và hiệu chỉnh chương trình. Nó chứa văn bản tài liệu, đồ họa, và các thiết lập bố cục trang. file ICML cũng có thể được sử dụng để liên kết các phần của một tài liệu Adobe InDesign (file .indd) sử dụng một fileserver mạng.

What is a ICML file?

An ICML file is a document created by InCopy, a professional writing and editing program. It contains document text, graphics, and page layout settings. ICML files may also be used to link portions of an Adobe InDesign document (.INDD file) using a network fileserver.

Cách mở .ICML file

Để mở file .ICML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICML do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ICML

File .ICML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.