Inbox Zero

Định nghĩa Inbox Zero là gì?

Inbox ZeroInbox Zero. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inbox Zero – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Hộp thư đến không” là một triết lý quản lý thư điện tử có liên quan đến một cách cẩn thận xử lý email đến trên cơ sở định kỳ để đảm bảo rằng không có email được bỏ mặc sau một thời điểm nào đó trong thời gian. Hộp thư đến trống cũng có thể được gọi là “zeroing một hộp thư” hay một “sáng kiến ​​zero hộp thư đến,” và đã được theo đuổi bởi nhiều người sử dụng email như là một cách để tổ chức những gì có khuynh hướng trở thành một môi trường khá hỗn loạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như email đã phát triển trong suốt những năm, hộp thư đến zeroing đã trở nên khó khăn trong việc xử lý số lượng lớn thư rác, email thuê bao tự động và email khác mà có xu hướng làm tắc nghẽn hộp thư của người dùng. Ngoài ra còn có cấp độ khác nhau của email hợp pháp đến từ đồng nghiệp, sếp và các bên liên quan tiến trình khác mà phải được xử lý theo một cách phức tạp. Tất cả điều này dẫn người lao động trung bình có hàng ngàn email đi vào một hộp thư đến trong bất kỳ tuần nào hoặc tháng, và quá thường xuyên, không có nơi để đặt chúng.

What is the Inbox Zero? – Definition

“Inbox zero” is a philosophy of email management that involves carefully handling incoming emails on a periodic basis to make sure that no emails are left unattended after a certain point in time. Inbox zero may also be called “zeroing an inbox” or a “zero inbox initiative,” and has been pursued by many email users as a way to organize what tends to be a somewhat chaotic environment.

Understanding the Inbox Zero

As email has evolved throughout the years, inbox zeroing has become difficult in terms of handling massive amounts of spam, automatic subscriber emails and other emails that tend to clog up the user’s inbox. There are also different levels of legitimate email coming from co-workers, bosses and other process stakeholders that have to be handled in a complex way. All of this leads the average worker to have thousands of emails coming into an inbox in any given week or month, and too often, no place to put them.

Thuật ngữ liên quan

  • Email Archiving
  • Email Client
  • Email Filter
  • Heuristic Filtering
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Backsourcing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm