Inland bill of lading (B/L)

Định nghĩa Inland bill of lading (B/L) là gì?

Inland bill of lading (B/L)Dự luật nội địa của vận đơn (B / L). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inland bill of lading (B/L) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

B / L cho phương tiện giao thông trên đất và / hoặc đường thuỷ nội địa, trên đường tới điểm mà hàng hóa sẽ được đưa lên một chiếc tàu và một bình thường (tàu sân bay của) B / L sẽ được phát hành.

Definition – What does Inland bill of lading (B/L) mean

B/L for transport over land and/or inland waterways, on way to the point where the goods will be put aboard a ship and a normal (carrier’s) B/L will be issued.

Source: ? Business Dictionary