Intermediate

  Intermediate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Intermediate – Definition Intermediate – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Thuộc Về) Trung Gian; Người Trung Gian; Vật Trung Gian; Bán Thành Phẩm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Intermediate là gì?

  • Intermediate là (Thuộc Về) Trung Gian; Người Trung Gian; Vật Trung Gian; Bán Thành Phẩm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Intermediate

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Intermediate là gì? (hay (Thuộc Về) Trung Gian; Người Trung Gian; Vật Trung Gian; Bán Thành Phẩm nghĩa là gì?) Định nghĩa Intermediate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intermediate / (Thuộc Về) Trung Gian; Người Trung Gian; Vật Trung Gian; Bán Thành Phẩm. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây