IPG File

? Cách mở file .IPG? Những phần mềm mở file .IPG và sửa file lỗi. Convert Zip IPG file sang định dạng khác.

.IPG File Extension

   

File name IPG File
File Type iPod Game File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .IPG là file gì?

IPG là Compressed Files – iPod Game File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

Installer gói cho một trò chơi video iPod có trụ sở; chứa các tập tin cài đặt trong một kho lưu trữ ZIP nén; có thể được cài đặt trên một chiếc iPod sử dụng Apple iTunes.

What is a IPG file?

Installer package for an iPod-based video game; contains installation files in a compressed .ZIP archive; can be installed on an iPod using Apple iTunes.

Cách mở .IPG file

Để mở file .IPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPG do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • giam209
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • RayV-MIM
  • RayV-MIM

Chuyển đổi file .IPG

File .IPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.