ISD File

? Cách mở file .ISD? Những phần mềm mở file .ISD và sửa file lỗi. Convert Binary ISD file sang định dạng khác.

.ISD File Extension

   

File name ISD File
File Type Flexera InstallShield Dialog Box File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .ISD là file gì?

ISD là Page Layout Files – Flexera InstallShield Dialog Box File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

Tập tin được tạo ra bởi InstallShield, một chương trình được sử dụng để tạo ra các trình cài đặt chương trình Windows; chứa một hộp thoại lưu có thể được nhập khẩu hoặc xuất khẩu vào một trình cài đặt; được sử dụng để chèn hộp thoại mẫu và hộp tùy chỉnh thoại vào một chuỗi trình cài đặt; có thể được “nội thất” trong hoặc bên ngoài”.

What is a ISD file?

File created by InstallShield, a program used for creating Windows program installers; contains a saved dialog box that can be imported or exported into an installer; used for inserting dialog box templates and custom dialog boxes into an installer sequence; can be “interior” or exterior”.

Cách mở .ISD file

Để mở file .ISD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISD do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • arcplan
  • arcplan
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • GraphPad InStat
  • GraphPad InStat

Chuyển đổi file .ISD

File .ISD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.