Iterator

Định nghĩa Iterator là gì?

IteratorIterator. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Iterator – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Iterator? – Definition

Understanding the Iterator

Thuật ngữ liên quan

  • Collection
  • Array
  • Binary Tree
  • Enumerated Type
  • C# (C Sharp)
  • Network Enumeration
  • Interface
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm