J10 File

? Cách mở file .J10? Những phần mềm mở file .J10 và sửa file lỗi. Convert N/A J10 file sang định dạng khác.

.J10 File Extension

   

File name J10 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .J10 là file gì?

J10 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .J10 file

Để mở file .J10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J10 do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro
  • Norstedts Skatt Proffs
  • Norstedts Skatt Proffs

Chuyển đổi file .J10

File .J10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.