Karaoke Builder CD+G Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Karaoke Builder CD+G Player – NA

Phần mềm Karaoke Builder CD+G Player

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Karaoke Builder CD+G Player là phần mềm gì?

Karaoke Builder CD+G Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Karaoke Builder CD+G Player là Version NA (cập nhật NA)

Karaoke Builder CD + G Player là chỉ là một tên cho Karaoke Builder Player. Theo các tiểu bang tên, ứng dụng này sẽ chơi karaoke tập tin thường mở ra với máy karaoke. Rằng các tập tin phương tiện CDG + BIN, MP3 file + CDG, và các loại khác của CDG + tập tin âm thanh. Các hình ảnh là chính xác như người ta sẽ nhìn thấy chúng đã một máy karaoke được sử dụng thay vào đó, cho phép người dùng bỏ qua việc mua một máy chuyên dụng chỉ để làm karaoke lúc rảnh rỗi. Chương trình cũng hỗ trợ các thao tác âm thanh cùng một tốt hơn karaoke giàn làm. Ví dụ, phần mềm cho phép người dùng điều chỉnh bài hát tiến độ cũng như chìa khóa của bài hát. Ông có thể làm thay đổi khối lượng công cụ, cân bằng âm thanh, và chọn một phần riêng biệt của ca khúc mà ông muốn bắt đầu thay vì phải chờ thông qua phần giới thiệu dài hoặc bài hát không mong muốn chương trình stanzas.The cũng có khả năng chụp màn hình chụp và cho phép quy mô sử dụng các xem cửa sổ lên hoặc xuống như mong muốn. Người dùng có thể chỉ đơn giản là các file kéo và thả chúng vào cửa sổ của ứng dụng để mở chúng và nó có thể được liên kết với các tập tin đĩa CD + G để kích đúp vào file đó tự động ra mắt nó.

What is Karaoke Builder CD+G Player?

Karaoke Builder CD+G Player is just another name for the Karaoke Builder Player. As the name states, this application will play karaoke files usually opened with karaoke machines. That means CDG + BIN files, MP3 + CDG files, and other types of CDG + audio files. The visuals are exactly as one would see them had a karaoke machine been used instead, allowing users to skip purchasing a dedicated machine just to do karaoke at their leisure. The program also supports the same audio manipulations better karaoke rigs do. For example, the software lets the user adjust song tempo as well as the song’s key. He can make alterations to instrumental volume, audio balance, and select a particular part of the song where he wants to begin instead of having to wait through lengthy intros or undesirable song stanzas.The program is also capable of capturing screenshots and lets the user scale the viewing window up or down as desired. Users can simply drag files and drop them onto the application’s window to open them and it can be associated with CD+G files so that double-clicking on such files automatically launches it.

Các loại file được mở bởi Karaoke Builder CD+G Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Karaoke Builder CD+G Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BINCDG

Download Karaoke Builder CD+G Player

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg