KFA File

? Cách mở file .KFA? Những phần mềm mở file .KFA và sửa file lỗi. Convert N/A KFA file sang định dạng khác.

.KFA File Extension

   

File name KFA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KFA là file gì?

KFA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KFA file

Để mở file .KFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KFA do người dùng đóng góp.

  • NifSkope

Chuyển đổi file .KFA

File .KFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.