KiCad

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KiCad – KiCad

Phần mềm KiCad

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 4 (cập nhật 4/28/2016)
Nhà phát triển KiCad
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Open Source
Nhóm phần mềm Productivity
Đánh giá 3 ★ (10 Bình chọn)

KiCad là phần mềm gì?

KiCad là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Productivity được phát triển bởi KiCad. Phiên bản mới nhất của KiCad là Version 4 (cập nhật 4/28/2016)

KiCad là nguồn cung cấp bộ phần mềm mở cho tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). Nó có thể chỉnh sửa sơ đồ, thiết kế bảng mạch in (PCB) bố trí, và kiểm tra thiết kế trong canvas tương tác.

What is KiCad?

KiCad is an open source software suite for electronic design automation (EDA). It can edit schematics, design printed circuit board (PCB) layouts, and inspect designs in an interactive canvas.

Các loại file được mở bởi KiCad

File ban đầu được hỗ trợ: .PRO – KiCad Project

Các định dạng file file khác phần mềm KiCad có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download KiCad

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg