KWI File

? Cách mở file .KWI? Những phần mềm mở file .KWI và sửa file lỗi. Convert N/A KWI file sang định dạng khác.

.KWI File Extension

   

File name KWI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KWI là file gì?

KWI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KWI file

Để mở file .KWI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KWI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KWI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KWI do người dùng đóng góp.

  • Video Download Converter

Chuyển đổi file .KWI

File .KWI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.