Landing

  Landing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Landing – Definition Landing – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Sự) Lên Bờ; Dỡ Hàng Lên Bờ (Từ Tàu); (Sự) Hạ Cánh; Đáp Xuống Đất (Của Máy Bay); Cầu Tàu; Bến Tàu; Chỗ Dỡ Hàng Tại Bến Tàu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Landing là gì?

  • Landing là (Sự) Lên Bờ; Dỡ Hàng Lên Bờ (Từ Tàu); (Sự) Hạ Cánh; Đáp Xuống Đất (Của Máy Bay); Cầu Tàu; Bến Tàu; Chỗ Dỡ Hàng Tại Bến Tàu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Landing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Landing là gì? (hay (Sự) Lên Bờ; Dỡ Hàng Lên Bờ (Từ Tàu); (Sự) Hạ Cánh; Đáp Xuống Đất (Của Máy Bay); Cầu Tàu; Bến Tàu; Chỗ Dỡ Hàng Tại Bến Tàu nghĩa là gì?) Định nghĩa Landing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Landing / (Sự) Lên Bờ; Dỡ Hàng Lên Bờ (Từ Tàu); (Sự) Hạ Cánh; Đáp Xuống Đất (Của Máy Bay); Cầu Tàu; Bến Tàu; Chỗ Dỡ Hàng Tại Bến Tàu. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây