Lapse

  Lapse là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lapse – Definition Lapse – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Mất Hiệu Lực; Sự Thất Hiệu; Hết Hiệu Lực; Thất Hiệu; Hết Hạn; Mãn Hạn; Hủy Bỏ Hợp Đồng 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Lapse là gì?

  • Lapse là Sự Mất Hiệu Lực; Sự Thất Hiệu; Hết Hiệu Lực; Thất Hiệu; Hết Hạn; Mãn Hạn; Hủy Bỏ Hợp Đồng .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Lapse

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Lapse là gì? (hay Sự Mất Hiệu Lực; Sự Thất Hiệu; Hết Hiệu Lực; Thất Hiệu; Hết Hạn; Mãn Hạn; Hủy Bỏ Hợp Đồng  nghĩa là gì?) Định nghĩa Lapse là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lapse / Sự Mất Hiệu Lực; Sự Thất Hiệu; Hết Hiệu Lực; Thất Hiệu; Hết Hạn; Mãn Hạn; Hủy Bỏ Hợp Đồng . Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây