Lazarus IDE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lazarus IDE – NA

Phần mềm Lazarus IDE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lazarus IDE là phần mềm gì?

Lazarus IDE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lazarus IDE là Version NA (cập nhật NA)

Lazarus IDE là một giải pháp đa nền tảng cho những lao động trên RAD. Rất nhiều người sử dụng chương trình được thiết kế cho các chuyên nghiệp giao diện người dùng đồ họa, mặc dù nó có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng khác, từ biên tập đồ họa cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Một trong những lợi thế lớn nhất của việc sử dụng Lazarus IDE là trong khả năng cross-nền tảng của nó: bất kỳ dự án tạo ra với các chương trình nói chung là đa nền tảng là tốt, cung cấp những nền tảng mà trên đó nó được chạy đã phiên bản của trình biên dịch sử dụng với chương trình. Kể từ khi trình biên dịch của nó là Free Pascal, chỉ là về tất cả các hệ điều hành phổ biến sẵn là covered.Lazarus IDE là một chương trình đa khung với nhiều thành phần. Đây cũng là phần mở rộng thân thiện, chức năng để bổ sung là có thể. Người dùng có thể thêm các plugin để cho nó hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu, ví dụ. Nó hỗ trợ thiết kế kéo và thả hình thức, có hoàn thành mã, chứa các tiện ích cho chẩn đoán và gỡ lỗi, là mã nguồn mở, và đã tô sáng cú pháp. Chương trình này cũng cho phép người dùng tạo ra mã nhị phân mà sẽ hoạt động độc lập với môi trường hoạt động của họ. Nó cũng đồng bộ mã trong thời gian thực với các hình thức giao diện đồ họa của dự án.

What is Lazarus IDE?

The Lazarus IDE is a cross-platform solution for those working on RAD. A lot of the people using the program are designers for professional graphical user interfaces, although it can be used for a variety of other applications, from graphics editors to database applications. One of the biggest advantages of using the Lazarus IDE is in its cross-platform capabilities: any project created with the program is generally cross-platform as well, provided the platforms on which it is to be run have versions of the compiler used with the program. Since its compiler is Free Pascal, just about every commonly available operating system is covered.Lazarus IDE is a multi-framework program with multiple components. It is also extension friendly, so added functionalities are possible. Users can add plugins to give it multi-database support, for example. It supports drag and drop form design, has code completion, contains utilities for diagnostics and debugging, is open source, and has syntax highlighting. The program also lets the user create binaries that will function independently of their operating environment. It also synchronizes the code in real time with the GUI form of the project.

Các loại file được mở bởi Lazarus IDE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lazarus IDE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) INCLFMLPILPKLPRPASPP

Download Lazarus IDE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg