Life Cycle

  Life Cycle là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Life Cycle – Definition Life Cycle – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Vòng đời
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Life Cycle là gì?

  Một chu kỳ cuộc sống là một quá trình sự kiện đó sẽ đem lại một sản phẩm mới vào sự tồn tại và sau tăng trưởng của nó thành một sản phẩm trưởng thành và khối lượng tới hạn cuối cùng và suy giảm. Các bước phổ biến nhất trong vòng đời của một sản phẩm bao gồm phát triển sản phẩm, giới thiệu thị trường, tăng trưởng, trưởng thành, và suy giảm / ổn định.

  • Life Cycle là Vòng đời.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Life Cycle

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Life Cycle là gì? (hay Vòng đời nghĩa là gì?) Định nghĩa Life Cycle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Life Cycle / Vòng đời. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây