LND File

? Cách mở file .LND? Những phần mềm mở file .LND và sửa file lỗi. Convert N/A LND file sang định dạng khác.

.LND File Extension

   

File name LND File
File Type 3D Landscape File
Nhà phát triển Upperspace
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .LND là file gì?

LND là 3D Image Files – 3D Landscape File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Upperspace.

cảnh quan ba chiều được tạo ra với 3D Cảnh cho mọi người, một chương trình thiết kế cảnh quan; có thể bao gồm cây xanh, cây cối, nhà cửa, và các đối tượng khác; cũng hỗ trợ hàng trăm kết cấu khác nhau, có thể được áp dụng cho các đối tượng 3D

What is a LND file?

Three-dimensional landscape created with 3D Landscape for Everyone, a landscape design program; may include trees, plants, houses, and other objects; also supports hundreds of different textures, which can be applied to 3D objects

Cách mở .LND file

Để mở file .LND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LND do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Total 3D Home Deluxe
  • Total 3D Home Deluxe
  • Total 3D Landscape
  • Pro Landscaper 3D
  • Books That Work 3DLAND2 version 2.03bEUR
  • Books That Work 3DLAND2 version 2.03bEUR

Chuyển đổi file .LND

File .LND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.