LOG2 File

? Cách mở file .LOG2? Những phần mềm mở file .LOG2 và sửa file lỗi. Convert Binary LOG2 file sang định dạng khác.

.LOG2 File Extension

   

File name LOG2 File
File Type Windows Registry Hive Log 2 File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (13 Bình chọn)

File .LOG2 là file gì?

LOG2 là System Files – Windows Registry Hive Log 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Windows registry trong khi cài đặt; cửa hàng theo dõi thông tin được tạo ra trong thiết lập mà không được sửa đổi một lần nữa; thường được tìm thấy dưới thư mục của người dùng hoặc theo% SystemRoot% System32 config ; lưu lại dưới dạng một tập tin ẩn trong Windows.

What is a LOG2 file?

Log file created by the Windows registry during setup; stores trace information created during setup that is not modified again; commonly found under a user’s directory or under %SystemRoot%System32config; saved as a hidden file in Windows.

Cách mở .LOG2 file

Để mở file .LOG2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOG2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOG2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOG2 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Registry
  • iTunes
  • iTunes
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .LOG2

File .LOG2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.