LSS File

? Cách mở file .LSS? Những phần mềm mở file .LSS và sửa file lỗi. Convert N/A LSS file sang định dạng khác.

.LSS File Extension

   

File name LSS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LSS là file gì?

LSS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .LSS file

Để mở file .LSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSS do người dùng đóng góp.

  • AkelPad
  • Programmer’s Notepad
  • Programmer’s Notepad
  • LokProgrammer
  • ECT
  • LSS
  • LSS

Chuyển đổi file .LSS

File .LSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.