LSX File

? Cách mở file .LSX? Những phần mềm mở file .LSX và sửa file lỗi. Convert N/A LSX file sang định dạng khác.

.LSX File Extension

   

File name LSX File
File Type Streaming Media Shortcut
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .LSX là file gì?

LSX là Video Files – Streaming Media Shortcut, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Phím tắt để một file streaming âm thanh hoặc video trên Internet; tương tự như một file asx, nhưng không phải là thường được sử dụng; yêu cầu truy cập Internet để tải và dòng tập tin.

What is a LSX file?

Shortcut to a streaming audio or video file on the Internet; similar to an .ASX file, but not as commonly used; requires Internet access to load and stream the file.

Cách mở .LSX file

Để mở file .LSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ashampoo Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • DirectShow
  • DirectShow

Chuyển đổi file .LSX

File .LSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.