MAGIC File

? Cách mở file .MAGIC? Những phần mềm mở file .MAGIC và sửa file lỗi. Convert N/A MAGIC file sang định dạng khác.

.MAGIC File Extension

   

File name MAGIC File
File Type SlideMagic Presentation File
Nhà phát triển SlideMagic
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MAGIC là file gì?

MAGIC là Data Files – SlideMagic Presentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SlideMagic.

tập tin Một MAGIC chứa một bài thuyết trình được tạo ra bởi SlideMagic, một ứng dụng dùng để tạo các bài thuyết trình. Nó lưu trữ tất cả các thông tin cho một bài thuyết trình, trong đó bao gồm các slide, cài đặt, và các yếu tố trên slide, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, và hình dạng.

What is a MAGIC file?

A MAGIC file contains a presentation created by SlideMagic, an application used to create presentations. It stores all of the information for a presentation, which includes slides, settings, and elements on the slides, such as text, images, and shapes.

Cách mở .MAGIC file

Để mở file .MAGIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAGIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAGIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAGIC do người dùng đóng góp.

  • SlideMagic

Chuyển đổi file .MAGIC

File .MAGIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.