Management Letter

  Management Letter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Management Letter – Definition Management Letter – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Management Letter là gì?

  Management Lette đó là một bức thư hoặc bất kỳ báo cáo nào đươc viết bởi Kiểm toán viên gửi cho khách hàng (có thể là giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị, của bên thứ ba….) nhằm đánh giá tính chính xác, chân thực, đầy đủ, từ đó chỉ ra những sai phạm của những thông tin tài chính mà khách hàng cung cấp.

  • Management Letter là Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Management Letter nghĩa là Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý.

  Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý cung cấp những thông tin về tính chính xác và đầy đủ, chỉ ra những sai phạm của những thông tin tài chính mà khách hàng cung cấp, từ đó giúp khách hàng đưa ra những quyết định quản trị.

  • Đối với doanh nghiệp: thông qua Thư xác nhận của nhà Quản lý kiểm toán sẽ phản ánh được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận. Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh, … . Tóm lại, kiểm toán phải mang lại sự thoả mãn cho những người sử dụng kết quả kiểm toán sự tin cậy, mức độ trung thực của các thông tin tài chính mà họ được cung cấp.
  • Đối với bên thứ ba: sau khi có xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp (Thư xác nhận của nhà Quản lý) thì các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các đơn vị kế toán là cơ sở để cơ quan tài chính nhà nước xét duyệt quyết toán hàng năm của các đơn vị kế toán, cho cơ quan thuế tính toán số thuế và các khoản phải nộp khác của đơn vị đối với ngân sách Nhà nước, cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh, các khách hàng và các tổ chức, cá nhân xử lý các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong quá trình hoạt động của đơn vị.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Công ty Kiểm toán A được công ty B thuê để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Công ty B sẽ gửi báo cáo tài chính và các thông tin tài chính có liên quan cho Công ty Kiểm toán A.  Kết thúc cuộc kiểm toán, Công ty kiểm toán A sê gửi tới cho khách hàng một bức thư quản lý, trình bày những nhận xét, đánh giá về báo cáo kiểm toán mà công ty B cung cấp.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Management Letter

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Management Letter là gì? (hay Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý nghĩa là gì?) Định nghĩa Management Letter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Management Letter / Thư Xác Nhận Của Nhà Quản Lý. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây