Market Samurai

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Market Samurai – NA

Phần mềm Market Samurai

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Market Samurai là phần mềm gì?

Market Samurai là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Market Samurai là Version NA (cập nhật NA)

Thị trường Samurai là một chương trình phần mềm từ Noble Samurai cung cấp cho người dùng công cụ tiếp thị Internet. Chương trình đặc biệt cung cấp các tiện ích cho các từ khóa và phân tích SEO, giúp chủ doanh nghiệp tạo ra một chiến lược tiếp thị mà mục tiêu thị trường thích của họ. Các chỉ tiêu phần mềm bốn lĩnh vực cụ thể cho tiếp thị trực tuyến: từ khóa, SEO, lĩnh vực và Web ranking.Basically, phần mềm cung cấp hỗ trợ cho người dùng để họ có thể làm tăng lưu lượng trên trang web của họ, nắm bắt sự chú ý của khán giả mục tiêu của họ, giúp khán giả mục tiêu quan tâm của họ nội dung Web, và cuối cùng là dịch những yếu tố này vào bán hàng. Công cụ bao gồm trong phần mềm được phân loại theo chức năng cụ thể của họ: Rank Tracker, SEO cạnh tranh, nghiên cứu từ khóa, lưu hành tiền tệ, Xuất bản nội dung, Tên miền, Tìm nội dung, và khuyến mãi. Giao diện người dùng cung cấp cho người dùng với một bên thanh menu, từ đó người dùng có thể chọn kiểu phân tích họ muốn chương trình để làm. Khi người dùng đã chỉ ra một từ khóa cụ thể hoặc cụm từ khoá, sau đó họ có thể chọn những loại phân tích họ muốn thực hiện, ví dụ: Rank Tracker, cuộc thi SEO hoặc Tìm nội dung.

What is Market Samurai?

Market Samurai is a software program from Noble Samurai that provides the user with Internet marketing tools. The program specifically provides utilities for keywords and SEO analysis, helping business owners create a marketing strategy that targets their niche market. The software targets four specific areas for online marketing: keywords, SEO, domains and Web ranking.Basically, the software provides assistance to users so they can increase traffic on their websites, capture the attention of their target audience, keep target audience interested in their Web content, and ultimately translate these factors into sales. Tools included in the software are categorized according to their specific functions: Rank Tracker, SEO Competition, Keyword Research, Monetization, Publish Content, Domains, Find Content, and Promotion. The user interface provides the user with a side bar menu, from which the user can select the type of analysis they want the program to do. When the user has indicated a specific keyword or key phrase, they can then select which type of analysis they want to perform, i.e. Rank Tracker, SEO Competition or Find Content.

Các loại file được mở bởi Market Samurai

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Market Samurai có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MSAM

Download Market Samurai

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg