Market spoiler

Định nghĩa Market spoiler là gì?

Market spoilerSpoiler thị trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Market spoiler – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Internet dựa vững chắc rằng những món quà thông tin chi tiết về sản phẩm và nhà cung cấp của họ cạnh tranh trên website của mình để cho phép khách tham quan của mình (khách hàng tiềm năng) để đưa ra quyết định và độc lập về mua hàng. Còn được gọi là kẻ giết người trên thị trường, các công ty như vậy làm giảm lợi thế của trung gian và nhà sản xuất người cạnh tranh trên cơ sở thông tin đặc quyền, nhận diện thương hiệu, hoặc danh tiếng.

Definition – What does Market spoiler mean

Internet based firm that presents detailed information on competing products and their suppliers on its website to enable its visitors (potential buyers) to make informed and independent decisions about a purchase. Also called market killers, such firms diminish the advantage of intermediaries and producers who compete on the basis of privileged information, brand identification, or reputation.

Source: ? Business Dictionary