Microsoft DirectX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft DirectX – NA

Phần mềm Microsoft DirectX

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft DirectX là phần mềm gì?

Microsoft DirectX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft DirectX là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft DirectX là công nghệ cốt lõi cho các hệ thống Windows mà delvers trò chơi tốc độ cao và đa phương tiện trên máy tính của bạn. Nó cung cấp cho bạn với một hệ điều hành lý tưởng cho các chương trình hoạt động có chứa video đầy màu sắc, đồ họa, âm thanh chất lượng cao và hình ảnh động 3D. DirectX cũng cung cấp bản cập nhật cho hiệu suất và an ninh với các tính năng mới từ công nghệ khác nhau khác nhau truy cập thông qua DirectX APIs.It chạy trên Windows Server 2003 SP1 và SP2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP SP2, Windows Vista và Windows XP SP3. Microsoft DirectX End-User Runtime cập nhật phiên bản mới nhất và trước đó của DirectX. cài đặt của nó bao gồm XAudio, D3DX, XInput, HLSL biên dịch và quản lý đơn vị DirectX 1.1. Direct3D, DirectSound và DirectInput là một phần của DirectX Runtime và bao phủ bởi hệ điều hành Windows, do đó, họ không được bao phủ bởi gói cập nhật này. Gói này bao gồm các đơn vị được cài đặt bởi Web Installer trên gói duy nhất và khuyến cáo cho người sử dụng mà không cần kết nối Internet khi install.To nhận được và sử dụng chương trình này, bấm vào nút Tải về từ trang web. Khi Tải xuống Tệp hộp xuất hiện, bấm Chạy để mở và cài đặt. Nhấp vào Lưu nếu bạn muốn chọn vị trí để lưu file và tự thực hiện nó sau khi tải về.

What is Microsoft DirectX?

Microsoft DirectX is the core technology for Windows systems that delvers high-speed games and multimedia on your computer. It provides you with an ideal operating system for operating programs containing full-color videos, graphics, high-quality audios and 3D animations. DirectX also provides updates for performance and security with new features from various different technologies accessible through DirectX APIs.It runs on Windows Server 2003 SP1 and SP2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP SP2, Windows Vista and Windows XP SP3. The Microsoft DirectX End-User Runtime updates the latest and previous versions of DirectX. Its installation covers XAudio, D3DX, XInput, HLSL Compiler and Managed DirectX 1.1 units. Direct3D, DirectSound and DirectInput are part of DirectX Runtime and covered by Windows operating system, therefore, they are not covered by this updater package. This package includes units installed by Web Installer on single package and recommended for users without Internet connection upon install.To get and use this program, click Download button from the Website. When the File Download box appears, click Run to open and install. Click Save if you want to choose the location for saving the file and manually execute it after download.

Các loại file được mở bởi Microsoft DirectX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft DirectX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DDSFXGDFMAKERPROJECTPIXEXPPIXRUNXXAPXGSXSBXWB

Download Microsoft DirectX

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg