MIN File

? Cách mở file .MIN? Những phần mềm mở file .MIN và sửa file lỗi. Convert Text MIN file sang định dạng khác.

.MIN File Extension

   

File name MIN File
File Type 1Okuma CNC Program File
Nhà phát triển Okuma
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (16 Bình chọn)

File .MIN là file gì?

MIN là CAD Files – 1Okuma CNC Program File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Okuma.

Tập tin được sử dụng bởi Okuma CNC (Computer Numerical Control) máy móc, chẳng hạn như máy tiện; tiết kiệm một chương trình NC rằng chỉ thị máy làm thế nào để di chuyển và xay một phần; có thể được chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản hoặc biên tập CNC và sau đó chạy qua một máy tính được kết nối.

What is a MIN file?

File used by Okuma CNC (Computer Numerical Control) machines, such as lathes; saves an NC program that instructs the machine how to move and mill a part; can be edited with a text editor or CNC editor and then run via a connected computer.

Cách mở .MIN file

Để mở file .MIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIN do người dùng đóng góp.

  • Predator CNC Editor
  • CIMCO Edit
  • CIMCO Edit
  • WinDS PRO Apps
  • Microsoft Windows Operating System
  • MusiCAD
  • MusiCAD

Chuyển đổi file .MIN

File .MIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.