MOVIE File

? Cách mở file .MOVIE? Những phần mềm mở file .MOVIE và sửa file lỗi. Convert N/A MOVIE file sang định dạng khác.

.MOVIE File Extension

   

File name MOVIE File
File Type 1QuickTime Movie File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (32 Bình chọn)

File .MOVIE là file gì?

MOVIE là Video Files – 1QuickTime Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Phim đã lưu hoặc định dạng theo định dạng QuickTime độc ​​quyền của Apple; có thể sử dụng một trong nhiều loại codec để nén các tập tin, bao gồm các codec H.264 video, trong đó sử dụng một thuật toán nén hiệu quả cao; hỗ trợ H.264 đã được giới thiệu với QuickTime 7.0, được phát hành với Mac OS X 10.4 Tiger và cũng có sẵn với QuickTime cho Windows.

What is a MOVIE file?

Movie saved or formatted in Apple’s proprietary QuickTime format; may use one of many types of codecs to compress the file, including the H.264 video codec, which uses a high-efficiency compression algorithm; H.264 support was introduced with QuickTime 7.0, which was released with Mac OS X 10.4 Tiger and is also available with QuickTime for Windows.

Cách mở .MOVIE file

Để mở file .MOVIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOVIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOVIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOVIE do người dùng đóng góp.

  • Roxio Popcorn
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • progeCAD Professional English
  • 3D Flash Animator
  • 3D Flash Animator

Chuyển đổi file .MOVIE

File .MOVIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.