MTI File

? Cách mở file .MTI? Những phần mềm mở file .MTI và sửa file lỗi. Convert N/A MTI file sang định dạng khác.

.MTI File Extension

   

File name MTI File
File Type MadTracker Instrument
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .MTI là file gì?

MTI là Audio Files – MadTracker Instrument, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định dạng công cụ được sử dụng bởi các chương trình theo dõi MadTracker; trở lại thi đấu trong vòng theo dõi sử dụng dữ liệu MIDI.

What is a MTI file?

Instrument format used by the MadTracker tracking program; played back within the tracker using MIDI data.

Cách mở .MTI file

Để mở file .MTI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTI do người dùng đóng góp.

  • Maximizer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Maximizer 97is
  • ModelSim EE/NT

Chuyển đổi file .MTI

File .MTI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.