Mutual Exclusion Doctrine

  Mutual Exclusion Doctrine là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mutual Exclusion Doctrine – Definition Mutual Exclusion Doctrine – Tài chính cá nhân Thuế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Học thuyết trừ lẫn nhau
  Chủ đề Tài chính cá nhân Thuế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Mutual Exclusion Doctrine là gì?

  Học thuyết loại trừ lẫn nhau là một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương đánh thuế liên bang, tiểu bang và uỷ quyền loại trừ lẫn nhau trong lĩnh vực thuế của lãi suất trái phiếu chính phủ. Do đó, lãi phải trả trên bất kỳ từ bảo lãnh của chính phủ liên bang không chịu thuế ở cấp tiểu bang hay địa phương.

  • Mutual Exclusion Doctrine là Học thuyết trừ lẫn nhau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Thuế.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mutual Exclusion Doctrine

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Thuế Mutual Exclusion Doctrine là gì? (hay Học thuyết trừ lẫn nhau nghĩa là gì?) Định nghĩa Mutual Exclusion Doctrine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mutual Exclusion Doctrine / Học thuyết trừ lẫn nhau. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây