Narcotic

Định nghĩa Narcotic là gì?

NarcoticThuốc mê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Narcotic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất gây ra trạng thái mê man, chẳng hạn như trichloromethane (CHCl3) hoặc chloroform.

Definition – What does Narcotic mean

Substance that causes narcosis, such as trichloromethane (CHCl3) or chloroform.

Source: ? Business Dictionary