New town

Định nghĩa New town là gì?

New townThị trấn mới. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ New town – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khép kín và tự quản cộng đồng, thành phố hoặc thị trấn được xây dựng theo một kế hoạch chi tiết về một đoạn chưa phát triển đất đai, thường được thiết kế để phục vụ một kết hợp của nhu cầu dân cư, thương mại và công nghiệp.

Definition – What does New town mean

Self contained and self governing community, city, or town built according to a detailed plan on an undeveloped stretch of land, typically designed to serve a mix of residential, commercial, and industrial needs.

Source: ? Business Dictionary