NHB File

? Cách mở file .NHB? Những phần mềm mở file .NHB và sửa file lỗi. Convert N/A NHB file sang định dạng khác.

.NHB File Extension

   

File name NHB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NHB là file gì?

NHB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .NHB file

Để mở file .NHB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NHB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NHB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NHB do người dùng đóng góp.

  • Nero Express
  • Nero Burning ROM
  • Nero Burning ROM
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter

Chuyển đổi file .NHB

File .NHB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.