Not otherwise specified (NOS)

Định nghĩa Not otherwise specified (NOS) là gì?

Not otherwise specified (NOS)Không có quy định khác (NOS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Not otherwise specified (NOS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các mặt hàng không thể được chỉ định trong bất kỳ của các phân loại có sẵn hoặc các đề mục trong một lịch trình hoặc thuế quan. Còn được gọi là không ghi ở nơi khác (NES).

Definition – What does Not otherwise specified (NOS) mean

Items that cannot be specified under any of the available classifications or headings in a schedule or tariff. Also called not elsewhere specified (NES).

Source: ? Business Dictionary