Over-the-Top Application (OTT)

Định nghĩa Over-the-Top Application (OTT) là gì?

Over-the-Top Application (OTT)Over-the-Top Application (OTT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Over-the-Top Application (OTT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bạn có thể nghĩ về một ứng dụng over-the-top như bất cứ điều gì làm gián đoạn mô hình thanh toán truyền thống – từ công ty viễn thông hoặc các công ty truyền hình cáp / vệ tinh. Ví dụ như Hulu hay Netflix cho video (thay thế cung cấp truyền hình thông thường) hoặc Skype (thay thế nhà cung cấp đường dài của bạn).

What is the Over-the-Top Application (OTT)? – Definition

Understanding the Over-the-Top Application (OTT)

You can think of an over-the-top application as anything that disrupts traditional billing models – from telcos or cable/satellite companies. Examples include Hulu or Netflix for video (replacing your regular TV provider) or Skype (replacing your long distance provider).

Thuật ngữ liên quan

  • Cord Cutting
  • Convergence
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Wireless
  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Mobile Phone
  • App
  • mIRC
  • Smiley

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm