Overcharge

  Overcharge là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Overcharge – Definition Overcharge – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Sự) Bán Quá Đắt; (Việc)Tính Giá Quá Cao; Phần Thu Trội; (Sự) Chở Quá Nhiều; Chở Thêm; Quá Tải; Bán Giá Mắc Hơn; Đòi Giá Quá Cao; Đòi Phí Quá Nhiều
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Overcharge là gì?

  • Overcharge là (Sự) Bán Quá Đắt; (Việc)Tính Giá Quá Cao; Phần Thu Trội; (Sự) Chở Quá Nhiều; Chở Thêm; Quá Tải; Bán Giá Mắc Hơn; Đòi Giá Quá Cao; Đòi Phí Quá Nhiều.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Overcharge

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Overcharge là gì? (hay (Sự) Bán Quá Đắt; (Việc)Tính Giá Quá Cao; Phần Thu Trội; (Sự) Chở Quá Nhiều; Chở Thêm; Quá Tải; Bán Giá Mắc Hơn; Đòi Giá Quá Cao; Đòi Phí Quá Nhiều nghĩa là gì?) Định nghĩa Overcharge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overcharge / (Sự) Bán Quá Đắt; (Việc)Tính Giá Quá Cao; Phần Thu Trội; (Sự) Chở Quá Nhiều; Chở Thêm; Quá Tải; Bán Giá Mắc Hơn; Đòi Giá Quá Cao; Đòi Phí Quá Nhiều. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây